Odvoz starých spotřebičů

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Provádíme svoz starých spotřebičů sami a to bezplatně. Odvážíme jen spotřebiče adekvátní kupovanému spotřebiči, tj. např. pračka – pračka, televize – televize. Spotřebiče musí být kompletní, čisté, odpojené od všech sítí, bez ostrých hran.

Recyklační poplatky

Error file: /webs/eshop/content/helps/recyklacni-poplatky.htm

Dále by vás mohlo zajímat